16.12.04

Boom-sha-ka-lai, "punklehti" on sekä substantiivi että verbi

Sekin ottaa päähän, että hajanaisin evoluutiotiedoin ei voi ottaa osaa tulossa olevaan Suureen Taisteluun. Olen nimittäin varma, että Bushin vaalivoiton seurauksena uskonnollisperäinen konservatismi ja kreationistinen ajattelu tulee yhä suositummaksi Suomessakin. Sitä vastaan on taisteltava, mutta ilman hyvää kokonaiskuvaa elämän kehityksestä on vaikeaa keksiä hyviä vasta-argumentteja kreationistisille väitteille. Olisi tärkeää, että osaisi osoittaa miten eri havainnoista syntyy suuri kokonaisuus, sen sijaan että tarjoilisi yksittäisiä detaljeja kuin sisupastilleja.

Olen myös sitä mieltä, että tieteen liian yksinkertaistavassa popularisoinnissa on vaarana se, että tieteen löydöistä muodostuu pelkästään sarja jännittäviä kertomuksia, ja taustalla oleva suurempi kuva jää hahmottumatta. Tällöin vaikkapa elämän kehitys ja evoluutio alkaa tuntua vain yhdeltä vaihtoehtoiselta tarinalta muiden joukossa, ilman erityistä paremmuutta esimerkiksi kreationismiin verrattuna. Sen jälkeen onkin helppo valita itseä miellyttävä virheellinen maailmanselitysmalli jo olemassa olevaa uskonnollista maailmankuvaa tukemaan, sen sijaan että muodostaisi maailmankuvansa tosiasioiden perustalle. Minun pitäisi nyt palata niiden tosiasioiden pariin sitten, kun kerran niistä vaahtoan.

Ei kommentteja: